Kjell Inge Røkkes Aker Drilling legger forholdene til rette for flytting til Kypros. I løpet av et par måneder har Prosafe, APL, Ocean Rig og Deep Sea Supply varslet det samme. Kjell Inge Røkkes Aker Drilling legger forholdene til rette for flytting til Kypros. I løpet av et par måneder har Prosafe, APL, Ocean Rig og Deep Sea Supply varslet det samme. Ifølge dn.no freser opposisjonen på Stortinget mot vilkårene som gjør suksessrike norske selskaper til skatteflyktninger.- Dette skjer fordi Norge ennå ikke er kommet opp med en løsning for beskatning av rederiene. EU og våre naboland har avklart dette og lagt det bak seg. Skattegrunnlaget er klart og forskjellige løsninger utredet. Det eneste som trengs er en beslutning fra regjeringen, sier Torbjørn Hansen i Høyre.- At de flytter viser at de ikke har tro på at denne regjeringen skal gjøre noe for å bedre vilkårene for næringslivet i dette landet. Og det forstår jeg godt. De tror det er noe man kan tyne til siste dråpe, sier Øyvind Korsberg i Frp.Venstre ber Røkke om å bli, skriver avisen.- Vi vet at skattevilkårene er viktige og vi ønsker å bedre dem. Men først og fremst vil jeg be Røkke tenke seg om. Norge har andre kvaliteter enn skattene. Jeg håper han blir i Norge, sier Gunn Berit Gjerde i Venstre.