Foreløpige tall fra SSB viser at det ble igangsatt bygging av 3.625 nye boliger i januar 2007, 24,7 prosent flere i forhold til samme måned i fjor. Foreløpige tall fra SSB viser at det ble igangsatt bygging av 3.625 nye boliger i januar 2007, 24,7 prosent flere i forhold til samme måned i fjor. Totalt igangsatt bruksareal i bolig var 436.200 kvadratmeter, 20 prosent mer enn i januar 2006.For andre bygg enn boliger var totalt igangsatt bruksareal 534.600 kvadratmeter, 35,8 prosent flere enn i samme måned året før.