Konkurransetilsynets oversikt for uke 13 viser at følgende fem landsdekkende strømleverandører er dyrest på standard variabel-kontrakter (i øre per kWh):1. Nordvest Kraft AS: 34,992. HurumKraft AS: 33,003. Telinet Energi: 32,954. Luster Energiverk AS: 31,955. Gudbrandsdal Energi: 31,90Et fastbeløp på 198, 300 og 390 kroner bringer hhv. Nordvest, Hurumkraft og Telinet opp i hhv. 34,99, 33,00 og 32,95 øre per kWh, forutsatt årsforbruk på 20.000 kWh.Vi nevner ellers at Hafslund Strøm tar 32,70 øre per kWh, inklusive fastbeløpet på 599 kroner, gitt 20.000 kWh i årsforbruk.Billigste landsdekkende standard variabel-kontrakt har Sea Norge, som tar 28,76 øre per kWh, inklusive et fastbeløp på 285 kroner.Tar vi med leverandørene som ikke er landsdekkende, er Nesset Kraft dyrest med sine 38,20 øre per kWh. Listen teller 81 aktører.Den billigste strømmen i Norge har fortsatt innbyggerne i Modalen. De kan glede seg over skarve 12,95 øre per kWh, etter en fastpris på 312 kroner.Når det gjelder markedskraftsavtaler er Sea Norge billigst, med påslaget 0,96 øre per kWh, inklusive 192 kroner i årlig fastbeløp.Nest billigst var Gudbrandsdal Energi Lavpris, med 1,11 øre inklusive et fastbeløp på 222 kroner.Påslaget legges til gjennomsnittlig spotpris på kraftbørsen Nord Pool, som i februar var 29,15 øre per kWh, inklusive moms.