Det foregår en voldsom utbygging på det norske høyfjellet. Både hytteeiere og politikere er urolige, skriver Dn. Det foregår en voldsom utbygging på det norske høyfjellet. Både hytteeiere og politikere er urolige, skriver Dn. - Jeg frykter for fremtiden og for de kvaliteter ved fjellet som gjør at vi trives der; friluftsliv, luft, plass, armslag og villmark. Det er slike kvaliteter som gjør at man orker å sitte fire timer i bil, sier Oslo-advokaten Joakim Marstrander.Han ser ifølge avisen klare fellestrekk med drabantbyutbyggingen i Oslo øst på 70-tallet. Tidligere i vinter advarte han i et leserinnlegg i Hallingdølen mot et "Tveita til fjells".Marstranders familie har hatt hytte på Auenhaugen på Golsfjellet i tre generasjoner, og advokaten peker på at reguleringsplaner det jobbes med nå åpner for nesten et tredoblet antall hytter i området.Gol-ordfører Jan-Halvard Brekko mener ifølge avisen vern av utbygging og vern av landskap lar seg kombinere. Hvis ikke, må landskapet vinne.- Det er viktig at vi som politikere ikke lever i "nuet", men har litt perspektiv på politikken, sier han til Dn.