På oppdrag fra Finansdepartementet foretar Kredittilsynet og bankene nå en gjennomgang av kravene som skal stilles til bankenes nettbankløsninger, slik at systemene blir forbedret. På oppdrag fra Finansdepartementet foretar Kredittilsynet og bankene nå en gjennomgang av kravene som skal stilles til bankenes nettbankløsninger, slik at systemene blir forbedret. - Feil kan likevel oppstå, og da er det viktig at vi har gode prinsipper for ansvarsfordeling mellom kunde og bank. Det er disse prinsippene justisministeren og jeg nå ber Banklovkommisjonen se nærmere på, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).Hun mener en slik gjennomgang er viktig fordi stadig flere bankkunder bruker bankenes egne elektroniske løsninger i sin kommunikasjon med banken. (©NTB)