Norske bankkunder stoler på nettbanken sin. Det til tross for svindelforsøk, feiltastinger og krav om at sikkerheten må bli bedre.I en fersk undersøkelse fra Sparebankforeningen svarer 87 prosent av de spurte at de i svært stor eller i stor grad opplever sikkerheten i nettbanken som god. Ingen av de spurte hadde svært liten eller liten tiltro til nettbanken.- De fleste kunder vet at bankene tar sikkerheten på alvor, at det er små sjanser for svindel og at de ikke lider økonomisk tap dersom de selv ikke er å bebreide for svindelen, sier avdelingsdirektør Jan Digranes i Sparebankforeningen. (©NTB)