Aksjefond forvaltet av Pareto Forvaltning har kjøpt 919.641 grunnfondsbevis i Sparebanken Nord- Norge til kurs 146,75 kroner, ifølge en børsmelding.Fondene eier etter dette 919.641 grunnfondsbevis i banken, tilsvarende 5,80 prosent av grunnfondsbevisene i selskapet (før utbytteemisjon).