Ferske tall fra SSB viser en økning i byggekostnadene for boliger på 0,3 prosent fra februar til mars. Fra mars i fjor til mars i år var økningen på 6,3 prosent.Materialkostnadene for boliger steg 0,6 prosent fra februar til mars, og med 7,6 prosent fra mars til mars. For eneboliger og boligblokker steg materialkostnadene respektive 7,7 og 7,3 prosent fra mars til mars.Totalt sett steg byggekostnadene for eneboliger og boligblokker med hhv. 0,4 og 0,2 prosent fra februar til mars. Fra mars til mars var veksten 6,7 og 5,7 prosent.