Selvangivelsen: Sjekk ligningsverdien på boligen

Ligningsverdiene på eiendom ble økt hele 25 prosent i fjor. Kanskje er ligningsverdien på boligen din for høy?

Personlig økonomi

Huseiernes Landsforbund påpeker i en pressemelding at ligningsverdiene på bolig, fritidseiendom og annen fast eiendom ble økt med 25 prosent for 2006. Huseiernes Landsforbund påpeker i en pressemelding at ligningsverdiene på bolig, fritidseiendom og annen fast eiendom ble økt med 25 prosent for 2006. - Dette fører til at en boligeier med en bolig som var verdt to millioner i 2001, da ligningsverdien sist ble regulert, og som har steget i verdi til 2,5 millioner kroner i 2006, vil få en skatteskjerpelse på 1.650 kroner om vedkommende også har annen formue på 540.000 kroner eller mer, skriver forbundet.Forbundets direktør Peter Batta kaller økningen i formuesskatten, som gir staten 260 millioner kroner i merinntekter, som overraskende, og peker på at formuesskatten stort sett er avviklet i alle de land vi vanligvis sammenligner oss med.- I de nordiske land er det så store bunnfradrag i formuesskatten at vanlige boligeiendommer ikke blir beskattet. I Sverige har regjeringen nylig vedtatt å avvikle formuesskatten i sin helhet i 2007, sier han.Men før du leverer inn selvangivelsen, må du merke deg at regjeringen har beholdt maksimumsgrensen for ligningsverdi på 30 prosent av markedsverdi. Har boligen din en høyere ligningsverdi enn dette (bruk nabolaget til å sjekke), må du klage.

Nyheter
Næringseiendom