Fylkesmannen i Østfold er klar med sitt verneforslag for Ytre Hvaler, og med støtte fra regjeringen vil det bli satt en stopper for hyttebyggingen i området. Fylkesmannen i Østfold er klar med sitt verneforslag for Ytre Hvaler, og med støtte fra regjeringen vil det bli satt en stopper for hyttebyggingen i området. - Vi foreslår å verne til sammen 354 kvadratkilometer. Av dette er 14-15 kvadratkilometer landareal. Hovedpoenget er å sikre de store landskaps- og naturområdene på Ytre Hvaler varig vern, samtidig som vi legger til rette for at allmennheten fremdeles kan bruke området til rekreasjon, sier Ottar E. Krohn hos Fylkesmannen i Østfold til NTB.Høringsrunden skal lokalt være avsluttet 30. juni, mens sentrale instanser har frist til 15. august.Går forslaget gjennom, blir Ytre Hvaler ifølge nyhetsbyrået første marine nasjonalpark i Norge.