Skal finne ut om fjellbeite gir bedre melk og kjøtt

Et fem år langt forskningsprosjekt skal gi svar på om dyr på fjellbeite gir bedre melk og kjøtt.

- Det er tidligere slått fast at det er smaksforskjell på melk fra fjellbeite og melk fra kulturbeite. Men det er aldri slått fast hva som er årsaken, sier Tor Lunnan, forsker ved Bioforsk Øst på Løken i Volbu i Oppland til Oppland Arbeiderblad.Han skal lede det femårige prosjektet som er finansiert med 7 millioner kroner. De kommende beitesesongene skal gårdbrukere iblant annet Valdres, Nord-Østerdal og Hallingdal følges av forskerne.Forskerne skal analysere kjøtt og melk fra dyr på fjellbeite og se om det er bedre kvalitet i forhold til dyr som går på beite i bygda eller står på båsen.Et av prosjektets formål er å få slått fast om det faktisk er kvalitetsforskjeller. I så fall kan det på sikt føre til at bøndene kan få høyere pris for sine produkter.- Vi vet at i Alpene er det påvist at det er kvalitetsforskjeller på dyr på fjellbeite, noe de har vært flinke til å ta ut i form av oster der kvalitet, tradisjon og miljø er en strategi for å kunne ta en høyere pris, sier Lunnan.Han viser til at den tradisjonsrike stølsdriften i Norge kan sikres hvis forskerne klarer å bevise at kjøtt og melk fra dyr på fjellbeite er best.Lunnan regner med at man kan trekke konklusjoner allerede våren 2008. (©NTB)