Spår nye børsfall før sommeren

DnB Nor blir ikke overrasket om vi får flere korreksjoner i markedene før 1. halvår er omme.

Personlig økonomi

Ifølge månedsrapporten for april velger DnB Nor Kapitalforvaltning å overvekte i globale aksjer. Argumentene er gode vekstutsikter, moderat inflasjonsfrykt og rimelig attraktiv prising. Ifølge månedsrapporten for april velger DnB Nor Kapitalforvaltning å overvekte i globale aksjer. Argumentene er gode vekstutsikter, moderat inflasjonsfrykt og rimelig attraktiv prising. Forvalteren påpeker at Morgan Stanleys verdensindeks er opp 1,7 prosent hittil i år, og at den i starten av april har hentet inn korreksjonen i månedsskiftet februar/mars.- Verdensindeksen korrigerte ned anslagsvis seks prosent, som er såpass lite at det er grunn til å spørre om dette virkelig var alt i denne omgang. I og med at vi nå går inn i en periode av året som historisk pleier å være ganske svak for aksjer, blir vi ikke overrasket om vi får flere korreksjoner i markedene før 1. halvår er omme, skriver DnB Nor Kapitalforvaltning.Forvalterens favoritt regionalt sett er Europa med fokus på blant annet Sverige og Finland, i tillegg har DnB Nor et positivt syn på Sveits, blant annet grunnet et stort innslag av defensive farmasiaksjer. Overvekten for Japan beholdes, i tillegg har forvalteren fortsatt tro på de globale vekstmarkedene, især Brasil, Korea og Russland. I USA er anbefalingen undervekt, mens holdningen til Oslo Børs er nøytral.

Nyheter
Børs