En rekke arvinger la i mars landbrukseiendommen Rommunstad på Vegårshei ut for salg med en prisantydning på to millioner kroner.- Vi har hatt en enorm interessse, totalt var det 30 interessenter, sier økonomisk rådgiver Odd Utstumo til Finansavisen. Utstumo har administrert salget.I slutten av mars bød Torleif Gjennestad fra Arendal 2,7 millioner, men eiendommen er konsesjonsbelagt og han har nå sendt søknad til Vegårshei kommune. Gjennestad har ifølge Tvedestrandsposten tidligere drevet gårdsbuk i kommunen.Saksbehandler og skogbrukssjef Helge Sines regner ifølge Finansavisen med å legge saken frem for kommunestyret 8. mai, men vil ikke si noe om sin anbefaling.Eiendommen på 900 dekar har blant annet lang strandlinje og flere gamle bygninger, deriblant en historisk smie. I tillegg kommer et lite bolighus fra 70-tallet.