Ferske tall fra SSB viser at strømprisen for husholdningene var i snitt 29,3 øre per kWh i 1. kvartal i år, eksklusive avgifter og nettleie. Ferske tall fra SSB viser at strømprisen for husholdningene var i snitt 29,3 øre per kWh i 1. kvartal i år, eksklusive avgifter og nettleie. Total strømpris medregnet avgifter og nettleie var 76,6 øre per kWh, 26 prosent lavere enn i 4. kvartal i fjor - og 9,1 prosent lavere enn i 1. kvartal i fjor.Nettleien var i 1. kvartal 23,6 øre eksklusive forbruksavgift på elektrisk kraft og moms, omtrent det samme som ett år tidligere. Forbruksavgiften for 2007 er 10,23 øre per kWh, mot 10,05 øre i fjor.På årsbasis utgjør en nedgang fra 103,6 øre per kWh i 4. kvartal i fjor til 76,6 øre i 1. kvartal i år 5.400 kroner for en husholdning med årsforbruk 20.000 kWh.Byrået opplyser videre at andelen kontrakter med variabel pris (ikke tilknyttet elspot) faller og var i 1. kvartal nede i 49,5 prosent for husholdninger. Andelen husholdninger med kontrakter tilknyttet elspot er nå oppe i 33,7 prosent etter en betydelig vekst de senere årene. 16,8 prosent hadde fastpriskontrakter.