Tidligere rådmann i Nittedal, Kjell Pettersen, for 15 år siden styreleder i vannverket, opplyser at både han selv og de to som var styreledere før ham, hadde bil på vannverkets regning. Tidligere rådmann i Nittedal, Kjell Pettersen, for 15 år siden styreleder i vannverket, opplyser at både han selv og de to som var styreledere før ham, hadde bil på vannverkets regning. - Jeg synes det var dumt av meg, sier Pettersen til Aftenposten.Han understreker at han kom inn i en kultur som bare var slik. Opplysningene kommer fram i Nedre Romerike distriktsrevisjons gransking av vannverkssaken. Det var tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen som leaset bilen til Pettersen.«Henriksen tilkjennega at han var innforstått med at dette var utenfor det som var godkjent av styrene, og ikke en lovlig ordning.», heter det i granskingsrapporten. Pettersen avviser å ha stilt opp på noen måte for Henriksen som motytelse.Granskerne har sjekket om styremedlemmer har mottatt ytelser som kan peke mot avhengighetsforhold til Henriksen. De konkluderer med at det er «ikke avdekket noen forhold som granskingsgruppen anser som klart utilbørlige eller ulovlige».Det var 26. september 2005 at Aftenposten startet opprullingen av vannverkssaken. Det ble kjent at daværende leder for vannverket, Ivar T. Henriksen, hadde tappet selskapet gjennom en årrekke til egen privat fordel.Økokrim tiltalte i januar i år Henriksen, hans sønn Pål H. Henriksen og en innleid slamkjører for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Saken starter i Nedre Romerike tingrett 8. oktober. (©NTB)