Strandlinje i skjærgården rundt Nøtterøy og Tjøme koster, skriver Finansavisen, og viser til to landsteder Miguel Sørholt i Privatmegleren Residence har for salg.Det dreier seg om et småbruk i Nesgårdsveien på Hvasser med prisantydning på 30 millioner. Eiendommen på 60 mål omfatter blant annet 230 meter strandlinje, flere bolighus, låve og uthus.- Det er boplikt, men ellers stilles ingen konsesjonskrav til eiendommen, sier Sørholt til avisen.I tillegg er et småbruk i Lahelleveien øst på Nøtterøy til salgs for 20 millioner. Den evt. kjøper kan glede seg over 40 mål tomt og 200 meter strandlinje, og slipper også boplikten.