Borgarting lagmannsrett har kommet frem til at Torgeir Stensrud ikke skal få strafferabatt. Han må sone syv år i fengsel. Dommen fra Oslo tingrett blir dermed stående. Ifølge NRK mister han også retten til å drive forretninger på livstid. Borgarting lagmannsrett har kommet frem til at Torgeir Stensrud ikke skal få strafferabatt. Han må sone syv år i fengsel. Dommen fra Oslo tingrett blir dermed stående. Ifølge NRK mister han også retten til å drive forretninger på livstid. Stensrud og forsvarer Harald Stabell krevde en betydelig strafferabatt. Begrunnelsen var at Stensrud tilsto de uregelmessige forholdene i Finance Credit og erkjente straffskyld etter tiltalen, samt at han samarbeidet med Økokrim under etterforskningen.