KjøpLogg inn

Tredobling

Rammelån med pant i bolig er kjempepopulære. Vi snakker om en tredobling på et drøyt år.

Publisert 13. april 2007 kl. 13.51
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 01.32
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 226 ord

Rammelån med pant i bolig blir stadig mer populært. Ved utgangen av februar var bankenes beholdning av slike utlån til husholdningene 107 milliarder. Dette er en tredobling fra januar 2006, viser tall fra SSB. Det er nå kun et fåtall av bankene som ikke tilbyr denne utlånsformen. Rammelån med pant i bolig blir stadig mer populært. Ved utgangen av februar var bankenes beholdning av slike utlån til husholdningene 107 milliarder. Dette er en tredobling fra januar 2006, viser tall fra SSB. Det er nå kun et fåtall av bankene som ikke tilbyr denne utlånsformen. De tradisjonelle boliglånene der kundene har fått utbetalt boliglånet i sin helhet i forbindelse med kjøp eller nybygging av bolig, har fått konkurranse av et nytt bankprodukt; rammelån med pant i bolig. Denne typen utlån tilbys uavhengig av hva lånet skal brukes til. Slike lån kan ikke bare brukes til kjøp, bygging og refinansiering av bolig, men også til bilfinansiering, ferie, kjøp av møbler eller annet forbruk.Fra januar 2006 til februar 2007 har disse utlånene økt med 71 milliarder kroner. Den frigjøringen av boligkapital som dette produktet har bidratt til, har nok også vært en faktor i den generelle sterke økningen i husholdningenes gjeld.I februar utgjorde rammelån med pant i bolig 8,7 prosent av det totale utlån med pant i bolig. Sett i lys av de gode betingelsene og den sterke veksten,