160 krever krigspensjon

160 finnmarkinger vil ha krigspensjon på grunn av påkjenningene de ble utsatt for under krigen.

Krigshistorikeren Rolf Pettersen bistår de over 150 personene som søker om krigspensjon fra norske myndigheter, skriver Finnmark Dagblad. Bakgrunnen for søknadene, er til dels sterke stressreaksjoner etter krigshandlingene i Finnmark. Spesielt nevnes de såkalte huleboerne på Sørøya. Krigshistorikeren Rolf Pettersen bistår de over 150 personene som søker om krigspensjon fra norske myndigheter, skriver Finnmark Dagblad. Bakgrunnen for søknadene, er til dels sterke stressreaksjoner etter krigshandlingene i Finnmark. Spesielt nevnes de såkalte huleboerne på Sørøya. - Alle som sliter med traumer som følge av opplevelser under brenningen av Finnmark, har etter mitt syn krav på økonomisk kompensasjon, sier Pettersen.Krigspensjon utbetales til de som har nedsatt arbeidsevne på grunn av skader som følge av andre verdenskrig.Så langt har omkring halvparten av de 150 første som søkte, fått innvilget pensjonen. Myndighetene var i utgangspunktet negative, men endret innstilling etter en utredning av professor Lars Weisæth. (©NTB)