23 leiligheter på Vinderen i Oslo må rives?

Misfornøyd nabo fant en klausul fra 1911, og lagmannsretten slår fast at den gjelder ennå. Utbygger anker til Høyesterett.

For ni måneder siden overleverte Naturbetong boligene og kjøperne flyttet inn. Men nå kan en villaklausul tinglyst i 1911 føre til at leilighetskomplekset i Ivar Aasens vei på Vinderen i Oslo må rives, skriver Dn. For ni måneder siden overleverte Naturbetong boligene og kjøperne flyttet inn. Men nå kan en villaklausul tinglyst i 1911 føre til at leilighetskomplekset i Ivar Aasens vei på Vinderen i Oslo må rives, skriver Dn. - Vår klient vurderer om vi skal begjære byggene revet hvis dommen blir stående, sier advokat Håkon Ustaheim.Klienten er Odd Carling, nabo med komplekset på 23 leiligheter fordelt på fire bygg. Dommen er fra Borgarting lagmannsrett, som ifølge avisen slår fast at klausulen ennå gjelder. Dommen ble vel å merke avsagt under dissens.Den såkalte "villaservitutten" sporet Carling opp i Riksarkivet.Naturbetong vil ifølge avisen anke dommen til Høyesterett.- Vi er ikke enig med lagmannsretten i at det er villaklausulen som gjelder foran reguleringsplanen når man nærmere 100 år etter tinglysing av klausulen vedtar en særskilt reguleringsplan for eiendommen, sier Naturbetong-sjef Stig Hvinden til Dn.