AFP-ytingene øker fortsatt

Pensjonsytingene under Avtalefestet Pensjon (AFP) lå på 3.028 millioner kroner i 2006, en økning på 10,5 prosent sammenlignet med året før.

Pensjonsytingene steg med 289 millioner kroner i fjor, hovedsakelig som resultat av økning i antall AFP-pensjonister sammenlignet med 2005.Forvaltningskapitalen steg med 9,5 prosent til 1.539 millioner kroner, blant annet som følge av den positive utviklingen i aksjemarkedene.Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP) er under styrt avvikling og får ikke inn mer premier. (©NTB)