Brennhete studentboliger

Leter du etter billig studentbolig i Oslo, er du trolig allerede for sent ute.

Studentsamskipnadene i Oslo opplever rekordhøy søkning på studieboliger i år, skriver Aftenposten Aften. Per 30. juni hadde Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) mottatt 6.784 søknader, 31 prosent flere enn i fjor. Studentsamskipnadene i Oslo opplever rekordhøy søkning på studieboliger i år, skriver Aftenposten Aften. Per 30. juni hadde Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) mottatt 6.784 søknader, 31 prosent flere enn i fjor. - Vår kapasitet er dessverre den samme som i fjor, og konsekvensene er at det ikke er bolig til alle som søker. Men vi jobber med kortsiktige tiltak som kan avhjelpe situasjonen. Blant annet vurderer vi å etablere en egen, midlertidig boligformidling. Dessuten er det også mulig å få bolig etter semesterstart, for en del søkere trekker seg, sier direktør Tom Olstad i Studentboligene i SiO.Adm. dir. Per Carlenius hos Anker Studentbolig sier til avisen at alle boligene ble utleid alt i april/mai.