Fond selger Fast

DnB NOR-fond har kvittet seg med aksjer i Fast Search and Transfer ASA.

Fond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning har 12. juli 2007 solgt 420.909 aksjer i Fast Search and Transfer ASA.Fond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning ASA eier etter disse transaksjoner 4,99 prosent i Fast Search and Transfer ASA