Holbergs nye veddemål

Holberg-forvalter Hogne Tyssøy har funnet plass til to nye selskaper i sin portefølje, hvorav det ene er norsk.

Holberg Norge og forvalter Hogne Tyssøy Holberg Norge og forvalter Hogne Tyssøy klarte ikke helt å henge med markedet i juni, men for året som helhet er fondet foran med 0,4 prosentpoeng. Holberg-fondet er opp 14,5 prosent hittil i år. , men for året som helhet er fondet foran med 0,4 prosentpoeng. Holberg-fondet er opp 14,5 prosent hittil i år. Den siste måneden har Tyssøy kjøpt seg inn i to nye selskaper: Det norske fripoliseselskapet Silver, og det tyske transport- og reiseselskapet TUI.- Selskapet har en sterk vekst og sikter mot å være en nisjeaktør i et stort marked, skriver Tyssøy om Silver i en fersk rapport.Når det gjelder TUI peker forvalteren på at selskapet driver Hapaq-Lloyd, verdens femte største containerrederi, og den europeiske markedslederen innen reiseliv, TUI Travel.- Selskapet har satt i gang en prosess med å synliggjøre verdiene gjennom oppkjøps- og fusjonsaktivitet, og de ulike enhetene er priset lavt på multipler og lavere enn konkurrerende virksomheter, skriver Tyssøy i rapporten.