Kjøpte aksjefond for 5,5 milliarder

Det ble kjøpt aksjefond for nesten 5,5 milliarder i juni, men det var ikke akkurat småsparernes fortjeneste.

Tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at det i mars ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 5.526 millioner kroner.Og nesten havnet i aksjefond, med en netto tegning på 5.492 millioner kroner. Obligasjonsfond fikk netto tilført 274 millioner, "andre fond" 342 millioner og kombinasjonsfond 106 millioner kroner. Pengemarkedsfond hadde innløsning på marginale fire millioner kroner.Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske institusjoner nettotegnet for 3.418 millioner kroner i juni. Norske personkunder nettotegnet andeler for heller beskjedne 193 millioner kroner. Utenlandske kunder nettotegnet for 1.915 millioner.Når det gjelder aksjefond er det utlendingene og institusjonene som kjøper. Ola og kari netto innløste for 244 millioner kroner.