Medisinforbruket doblet

Vi spiser stadig mer piller. Professor Per Fugelli tror det skyldes fravær av Gud, økt prestasjonspress og at vi tåler motgang dårlig.

Personlig økonomi

Medisinsalget er på ti år mer enn doblet, målt i kroner. I fjor ble det omsatt legemidler for 17 milliarder kroner, eller 3.600 kroner i snitt per innbygger. Antidepressiva og sovemidler er blant medisinene der salget har økt.Sosialmedisiner Per Fugelli har tre forklaringer på økningen: Fravær av Gud gir mer angst og depresjon.- Med religionens fall har en del mennesker mistet trygghet, mening og sammenheng i livene sine. De har blitt etterlatt i et eksistensielt tomrom. Dette blir forsøkt løst kjemisk, sier professoren til Vårt Land.Hans to andre forklaringer er at det moderne mennesket tåler motgang dårlig, og vi opplever økt prestasjonspress.- Tendensen er lik i hele den vestlige verden. Friske mennesker tar stadig flere medisiner enten for å forebygge mulig sykdom i framtiden, eller for å behandle ting som tidligere var regnet som normaltilstander, sier Fugelli.Seniorrådgiver Christian Berg ved avdeling for legemiddelepidemiologi ved Folkehelseinstituttet har en annen forklaring på den økte medisinbruken.- Overvekt og en stillesittende livsstil må ta noe av skylden for det økte medisinforbruket i Norge, sier Berg.Han viser dessuten til at befolkningen blir stadig eldre, og at det har kommet nye medisiner mot sykdommer det tidligere var vanskelig å behandle. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv