Privatkunder løser ut aksjefond

Norske privatkunder løser ut sine andeler i aksjefond mer enn noen gang, men forvalterne er svar skyldig. Samtidig øker nettotegningen samlet sett.

Verdipapirfondenes forening (Vff) la onsdag fram tallene for første halvår. De viser at privatkunder opptrer helt annerledes enn profesjonelle investorer og utenlandske andelskjøpere.- Alle indikatorer tilsier at utbyttet ved langsiktig sparing i aksjefond er bedre enn banker. Det samme rådet gir ekspertene som stadig vekk blir intervjuet i fjernsyn og aviser. Likevel er det nettoinnløsning på 4,4 milliarder kroner hittil i år. Vi har ikke fullgode svar på hvorfor dette skjer, sier Vffs administrerende direktør Lasse Ruud.Vff har tall som viser at pengene ikke går rett inn i forbruk av biler, båter og flatskjermer, men at de investeres i andre produkter. Store midler går også til investeringer i hus og leiligheter i utlandet, mange av dem rene spekulasjonsobjekter.De samlede tegningstallene for første halvår 2007 viser en nettoøkning på 30 milliarder kroner, det høyeste tallet noensinne. Men det tallet skjuler store sprik blant andelseierne. (©NTB)