Skagen slått av Odin

I 1. halvår ble det kjøpt aksjefond for 11,2 milliarder kroner drøyt. Her er vinnerne - og en stor taper - blant forvalterne.

Verdipapirfondenes Forening slapp tidligere i dag juni-tallene for tegning av andeler i verdipapirfond. Den viste at nettotegningen var på drøyt 5,5 milliarder kroner, og at det aller meste gikk inn i aksjefond.For 1. halvår som helhet ble det nettotegnet aksjefond for 11.293 millioner kroner, men norske privatkunder bidro ikke til dette , ettersom de innløste for netto 4.390 millioner kroner. Blant annet ble det innløst for over 2,4 milliarder kroner i mars.Nå har vi imidlertid sett på de ulike forvalterne, og hvor mye de enkelte fikk inn i sine aksjefond i løpet av 1. halvår.Odin slo SkagenDer kommer det frem at Odin ble vinneren, med en nettotegning på 2.919 millioner kroner. Odin forvalter nå aksjefond for 49,6 millarder kroner.Skagen kommer nærmest med nettotegning 2.535 millioner kroner i sine aksjefond i juni. Forvaltningskapitalen i aksjefond er oppe i 61,5 milliarder kroner.Ellers fikk Holberg Fondene nettotegning for 535 millioner i 1. halvår. Per 30. juni var forvaltningskapitalen 4,7 milliarder kroner.DnB Nor taperenDnB Nor Kapitalforvaltning er den store taperen. 1.330 millioner kroner ble netto innløst i deres aksjefond i 1. halvår. Forvaltningskapitalen er 31,7 milliarder kroner.Ellers fikk Nordea og Storebrand Fondene en netto tegning i aksjefond på hhv. 701 og 447 millioner kroner i 1. halvår. De forvaltet ved halvårsskiftet aksjefond for hhv. 11,1 og 24,5 milliarder kroner.Totalt var forvaltningskapitalen i aksjefond 240,7 milliarder kroner per 30. juni.