Til tross for at begge de to tiltalte tilsto under hovedforhandlingen har Oslo tingrett valgt å dømme dem tre måneder strengere enn det påtalemyndigheten ba om. I tillegg til fengselsstraffen må de to betale 235.000 kroner hver i erstatning til Oslo kommune. Til tross for at begge de to tiltalte tilsto under hovedforhandlingen har Oslo tingrett valgt å dømme dem tre måneder strengere enn det påtalemyndigheten ba om. I tillegg til fengselsstraffen må de to betale 235.000 kroner hver i erstatning til Oslo kommune. De to tiltale er 42 og 43 år og bosatt i Oslo.- Dommen er idømt etter de nye, strenge korrupsjonsbestemmelsene, og viser hvor strengt retten ser på denne type forbrytelser, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.Oslo tingrett har lagt vekt på at korrupsjon dreier seg om samfunnsskadelig virksomhet, og det derfor er viktig å reagere strengt av allmennpreventive grunner.Forholdene de to er dømt for inngår i korrupsjonssaken mot Frank Murud. Den tidligere eiendomssjefen i Oslo kommune har erkjent å ha underslått 89 millioner kroner. (©NTB)