Vi har solgt aksjefond for 4,4 milliarder i år

I 1. halvår ble det kjøpt aksjefond for 11,3 milliarder. Men Ola og Kari har solgt seg ned - med 4,4 milliarder kroner.

Verdipapirfondenes Forening slapp tidligere i dag juni-statistikk for tegning av andeler i verdipapirfond. Den viste at nettotegningen var på drøyt 5,5 milliarder kroner, og at det aller meste gikk inn i aksjefond.Ser vi på 1. halvår 2007, ble det i alt nettotegnet aksjefond for i alt 11.293 millioner kroner. Norske institusjoner dro lasset og tegnet seg for netto 9.546 millioner, mens utenlandske kunder tegnet seg for 6.137 millioner kroner.Den siste biten i puslespillet blir da norske personkunder, som dermed netto innløste aksjefond for 4.390 millioner kroner i et halvår der rekordene har stått i kø for Oslo Børs. Hovedindeksen steg for øvrig 15,4 prosent i 1. halvår.