DnB NOR Markets om boligprisene

DnB NOR Markets har jekket opp estimatene for boligprisveksten frem mot 2010. Her er de nye estimatene.

Personlig økonomi

DnB NOR Markets mener det er vanskelig å konkludere med at boligprisene er kunstig høye og basert på forventninger om videre prisoppgang, eller om boligprisene er godt forankret i fundamentale forhold. DnB NOR Markets mener det er vanskelig å konkludere med at boligprisene er kunstig høye og basert på forventninger om videre prisoppgang, eller om boligprisene er godt forankret i fundamentale forhold. Meglerhuset går i Økonomiske utsikter 3/2007 ut med følgende prognoser for utviklingen i boligprisene de neste årene (prognosene fra forrige rapport i parentes)

  • 2007: 12,8 prosent (14,5)2007: 12,8 prosent (14,5)
  • 2008: 5,0 prosent (5,0)2008: 5,0 prosent (5,0)
  • 2009: 4,0 prosent (3,5)2009: 4,0 prosent (3,5)
  • 2010: 4,0 prosent (3,5)2010: 4,0 prosent (3,5)

Nyheter
Næringseiendom