Frp vil ikke love sykehjemsplass til alle

Eldre mennesker som vil på sykehjem, vil ikke automatisk få rett til en plass, selv om Fremskrittspartiet får bestemme.

Personlig økonomi

Frp vil innføre lovfestet rett til sykehjemsplass. Men partiets avgåtte formann Carl I. Hagen modererer nå utsagnet. Han vil ikke ha et system der man med loven i hånd kan forlange sykehjemsplass. Frp vil innføre lovfestet rett til sykehjemsplass. Men partiets avgåtte formann Carl I. Hagen modererer nå utsagnet. Han vil ikke ha et system der man med loven i hånd kan forlange sykehjemsplass. - Vi går inn for lovfestet rett til folketrygdfinansiert sykehjemsplass. Det betyr at når det er fattet et vedtak om at fru Nilsen skal få sykehjemsplass, vil det utløse en plikt fra folketrygden til å betale, sier Hagen til Aftenposten.Ifølge Hagen skal det være de «samme menneskene som i dag» som skal vurdere hva slags pleie- eller omsorgstilbud man skal få. Forskjellen i Frps modell blir at de som i dag jobber i kommunen vil få ny statlig arbeidsgiver og flytte over til NAV-kontorene.- Vårt hovedpoeng er at når det er fattet en beslutning om at fru Nilsen skal få en sykehjemsplass, vil pengene automatisk komme fra folketrygden, sier Hagen.Hagen presiserer at ikke alle som ønsker det, vil få en sykehjemsplass med Frps politikk.- Nei, man kan ikke få en sykehjemsplass uten å fylle bestemte kriterier. Det vil fremdeles være slik i vårt system at det offentlige fatter vedtak om man skal få en sykehjemsplass eller et annet tilbud. Det blir det samme som med annen forsikring. En takstmann må vurdere hva som er skaden og så følger utbetalingene ut ifra de vedtak som fattes. Men vi vil innføre felles nasjonale kriterier for hele landet, sier han. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv