NAV krever å få utlevert pasientjournaler

Legeforeningen får stadig flere henvendelser fra leger som opplever at Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) forlanger å få hele pasientjournaler.

Personlig økonomi

- Det er et økende problem at NAV krever fulle pasientjournaler utlevert, sier president Torunn Janbu i Den norske lægeforening til Aftenposten. - Det er et økende problem at NAV krever fulle pasientjournaler utlevert, sier president Torunn Janbu i Den norske lægeforening til Aftenposten. Hun understreker at NAV har rett til å få opplysninger, men at det må være legene som vurderer hvilke opplysninger som er nødvendig å utlevere. Janbu påpeker at journaler kan inneholde mange sensitive opplysninger som er blitt fortalt i fortrolighet, og som ikke har relevans for saken NAV eventuelt behandler eller undersøker.Janbu minner om at selv om NAV-ansatte har taushetsplikt, så betyr ikke det at de fritt kan innhente hvilke opplysninger de vil.- Etter gjeldende rett er det tvilsomt om NAV har krav på full pasientjournal. Enda mer tvilsomt er det om de kan møte opp på et legekontor og kreve dem utlevert. Dette er et område som krever avklaring umiddelbart. I dag er det høyst uklart, sier jusprofessor Aslak Syse, som er lege og professor i offentlig rett.NAV mener de kun unntaksvis ber om hele pasientjournalen og at det da er helt nødvendig.- Det er ytterst sjeldent at vi krever fullstendige journaler. I de aller fleste forhold så vil vi ha journalen i begrenset tid. Ofte er vårt innsynskrav knyttet til spesifikke forhold i journalen, sier direktør Magne Fladby i NAV. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv