RV-forslag utfordrer Ditlev-Simonsen

Rød Valgallianse leverte tirsdag et forslag til Oslo bystyre om å oppfordre Per Ditlev-Simonsen til å trekke seg fra vervet som ordfører.

Personlig økonomi

RV er ikke fornøyd med at Per Ditlev-Simonsen har valgt å bli sittende i ordførerstolen på tross av de avslørte skatteunndragelsene. RV er ikke fornøyd med at Per Ditlev-Simonsen har valgt å bli sittende i ordførerstolen på tross av de avslørte skatteunndragelsene. - RV mener at ordføreren ikke kan skjøtte ordførerpliktene på en troverdig måte, sier Erling Folkvord, bystyrerepresentant for RV.RV ønsker å få en avklaring på hvem i bystyret som fortsatt har tillit til Ditlev-Simonsen, og ba derfor tirsdag om at bystyret på sitt møte 29. august tar stilling til følgende forslag: «Bystyret viser til kommunelovens § 15 pkt. 2 og oppfordrer Per Ditlev-Simonsen til selv å søke om å bli fritatt fra vervet som ordfører i Oslo for resten av inneværende valgperiode.»På mandagens møte i Oslo kommunes forretningsutvalg ba representantene fra RV, SV og Ap Ditlev-Simonsen om å trekke seg. De gjorde ikke de andre partienes representanter, men det knytter seg nå spenning til om noen av dem vil endre syn innen bystyrets møte 29. august. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv