Så mye koster det å leie bolig

Det har blitt dyrere å leie bolig. Så mye koster det.

Personlig økonomi

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) fra SSB viser at gjennomsnittlig månedlig leie for henholdsvis to- og treroms boliger på landsbasis var 4.418 og 5.026 kroner i andre kvartal 2007, en økning på 0,6 prosent fra første kvartal. Leiene for større boliger ble samlet sett registrert med nedgang i samme periode. Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) fra SSB viser at gjennomsnittlig månedlig leie for henholdsvis to- og treroms boliger på landsbasis var 4.418 og 5.026 kroner i andre kvartal 2007, en økning på 0,6 prosent fra første kvartal. Leiene for større boliger ble samlet sett registrert med nedgang i samme periode. I leiemarkedet som helhet steg leiene i gjennomsnitt med 0,2 prosent fra første til andre kvartal 2007. To- og treroms boliger ble registrert med størst oppgang i leiene, med økninger på 0,6 prosent. Leien for ettroms boliger viste en oppgang på 0,3 prosent fra første til andre kvartal 2007. Gjennomsnittlig leie for boliger på fire og fem rom eller mer var respektive 5.236 og 5.376 kroner i andre kvartal, en nedgang på 0,5 og 0,4 prosent fra første kvartal.Store regionale forskjellerDet ble registrert store forskjeller i leieutviklingen fra første til andre kvartal når man sammenligner ulike geografiske områder i landet, hvor vekstratene varierte fra en nedgang på 0,2 prosent til oppgang på 2,5 prosent. I gjennomsnitt lå leiene samlet sett høyest i Oslo og Bærum på 6.637 kroner i andre kvartal 2007, en vekst på 0,9 prosent fra første kvartal.Snitt månedsleie/snitt årlig leie per m:

  • 1 rom: 3.892/1.3051 rom: 3.892/1.305
  • 2 rom: 4. 418/1.0202 rom: 4. 418/1.020
  • 3 rom: 5.026/8553 rom: 5.026/855
  • 4 rom: 5.236/7234 rom: 5.236/723
  • 5 rom eller flere: 5.376/5275 rom eller flere: 5.376/527

Nyheter
Næringseiendom