- Vi må alle være forberedt

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen spår høyere strømpriser.

Personlig økonomi

- Vi må alle være forberedt på at energi kommer til å bli priset høyere, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) til Dagbladet, ifølge dagbladet.no.Enoksens mener vi må bli flinkere til å spare strøm og tror mye av Norges energiproblem ville blitt løst hvis folk ikke bruker alle de elektriske hjelpemiddelene samtidig. Olje- og energiministeren vil derfor innføre toveiskommunikasjon for alle strømforbrukere, som blant annet vil gjøre det mulig å kontrollere bruken av strøm time for time. Anslagene for investeringskostnadene ligger, ifølge dagbladet.no, på rundt 1850 kroner per måler, noe som totalt sett vil utgjøre 4,5 til fem milliarder kroner. Utbyggingen skal være gjennomført innen 2013, og finansieres på vanlig måte gjennom nettleien.

Nyheter
Næringsliv