Vil ha flere legemidler i butikkene

Konkurransetilsynet foreslår at flere legemidler skal bli å finne i butikkhyllene. Det vil gi rimeligere priser, mener tilsynet.

Personlig økonomi

Salg av legemidler fra andre steder enn apotek har virket positivt på priskonkurransen, skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet. Tilsynet foreslår derfor å utvide ordningen for å presse prisen på flere legemidler. Salg av legemidler fra andre steder enn apotek har virket positivt på priskonkurransen, skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet. Tilsynet foreslår derfor å utvide ordningen for å presse prisen på flere legemidler. Reseptfrie pakninger med allergimedisin er et eksempel på legemidler som med fordel kan inkluderes i ordningen, mener Konkurransetilsynet som også vil gjøre det lettere å etablere seg som legemiddelgrossist i Norge.- Dagens krav om at alle legemiddelgrossister må føre samtlige legemidler som er godkjent for bruk i Norge, utgjør en unødvendig hindring for etablering av flere grossister. Vi foreslår derfor å fjerne dette kravet, sier seniorrådgiver Knut Matre i Konkurransetilsynet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv