400 nye boliger i Østfold

Det som vil bli Østfolds største boligprosjekt hittil har opplevd et gjennombrudd.

Personlig økonomi

Boligprosjektet i Strømnesåsen i Råde går over i en ny fase, etter at det er inngått en grunneieravtale for det 400 mål store utbyggingsområdet ved Karlshus, heter det i en pressemelding. Boligprosjektet i Strømnesåsen i Råde går over i en ny fase, etter at det er inngått en grunneieravtale for det 400 mål store utbyggingsområdet ved Karlshus, heter det i en pressemelding. Fire grunneiere er enige om felles mål i det som til nå vil bli Østfolds største boligprosjekt. Ferdig utbygget med infrastruktur vil området ha ca. 400 boliger. Det private utbyggingsinitiativet har fått positiv støtte fra kommunen og Østfold Fylkeskommune.- Vi har en god dialog med de andre grunneierne i Strømnesåsen, og kommunen er positiv og imøtekommende til planene. Vi ser på grunneieravtalen som en viktig milepæl i prosessen frem mot ferdig regulering, og mener alt nå ligger til rette for en rask og smidig reguleringsprosess, sier Peter Ødegaard i Nielsen Prosjekt AS, som representerer en av de fire grunneierne.Lokale krefter står for reguleringsplanen og anerkjente Per André Hansen AS fra Fredrikstad er ifølge meldingen hjernen bak prosjektet.Grunneierne peker blant annet på at Råde kommune har en lang kystlinje, innlandsvassdrag og en rekke friluftsområder, samtidig som reisetiden fra Råde stasjon til Oslo sentralstasjon kun er 56 minutter.

Nyheter
Næringsliv