Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Undersøkelsen viser at forbruksmønsteret blant landets befolkning endrer seg lite. Fortsatt bruker vi mest penger på bolig, deretter på transport. Kultur og fritid er den tredje viktigste utgiften, mens matvarer kommer på en fjerdeplass. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Undersøkelsen viser at forbruksmønsteret blant landets befolkning endrer seg lite. Fortsatt bruker vi mest penger på bolig, deretter på transport. Kultur og fritid er den tredje viktigste utgiften, mens matvarer kommer på en fjerdeplass.
Mat og drikke
Bolig, strøm og oppvarming koster i gjennomsnitt 97.500 kroner per husholdning, eller 28 prosent av de totale utgiftene. Transportutgiftene utgjør 63.100 kroner i året og tilsvarer 18 prosent av forbruket. Utgifter til kultur og fritid er på 41.300 kroner, eller 12 prosent av forbruket. Vi bruker 39.000 kroner årlig på matvarer og alkoholfri drikke. Dette utgjør 11 prosent av det totale forbruket.Husholdninger som består av bare én person, har den laveste utgiften til bolig sammenlignet med andre typer husholdninger, med 72.000 kroner i året i gjennomsnitt. Men dette utgjør likevel den høyeste utgiftsandelen til bolig blant alle husholdningstypene, med 34 prosent. (NTB)