Tall fra SSB viser at det ble igangsatt 1.497 boliger i juli 2007, 1,5 prosent færre boliger enn i samme måned året før.Igangsatt bruksareal falt 0,7 prosent til 209.200 kvadratmeter.I løpet av månedene januar-juli ble det igangsatt bygging av 17.979 boliger, 3,2 prosent flere enn i samme periode i fjor.Igangsatt bruksareal i perioden var 2,24 millioner kvadratmeter, opp 6,6 prosent fra januar-juli året før.Flest boliger har blitt igangsatt i Akershus. 2.769 boliger er opp 55,8 prosent fra året før. Nærmest følger Rogaland, Hordaland og Oslo, alle med over 2.000 igangsatte boliger løpet av årets syv første måneder.