BW Gas anklaget regjeringen for avtalebrudd i forbindelse med det nye skatteregimet for rederier, men rettsdokumenter viser at rederiet selv lenge har regnet skattegjelden som en risiko, skriver DN. BW Gas anklaget regjeringen for avtalebrudd i forbindelse med det nye skatteregimet for rederier, men rettsdokumenter viser at rederiet selv lenge har regnet skattegjelden som en risiko, skriver DN. - Det blir urettferdig. Da dagens skatteordning ble besluttet, var det en klar avtale - i alle fall forståelse - om at disse midlene aldri skulle komme til beskatning dersom de ikke ble tatt ut som utbytte. Ellers kunne skatteballongen skyves foran i det uendelige, har BW Gas-sjef Jan Håkon Pettersen sagt.Rederiets dominerende eier, Sohmen-familien, har imidlertid regnet med slik skatterisiko i flere år, viser en tvist om innløsning av minoritetsaksjonærene i tidligere Bergesen, nå BW Gas.I tvisten om verdsettelse av aksjene krevde Sohmen at Bergesen/BW Gas en betydelig reduksjon på grunn av de latente skattekravene.- Det stemmer. Deres skjønnsmann argumenterte for rundt ti prosent reduksjon på grunn av dette. Retten reduserte til slutt aksjeverdien med fem prosent på grunn av skattekravet, sier advokat Tom A. Torkildsen til DN.