Alle vil ha mest mulig avkastning på sparepengene sine. Men hvor høy avkastning kan du egentlig forvente? Holberg Fondene gir deg svaret i sin ukerapport HolberGrafen.Forvalteren har tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig finansformue per innbygger, ifølge SSB ca. 467.000 kroner. Ca. 38 prosent er plassert i såkalte forsikringstekniske krav (kollektiv pensjon), hvorav ca. 24 prosent (ni prosent av totalen) er i aksjer.Ca. syv prosent er plassert i fond, hvorav ca. 70 prosent (fem prosent av totalen) i aksjefond. Ca. 30,5 prosent er plassert i bankinnskudd, ca. 11 prosent i aksjer direkte, ca. to prosent i kontanter, mens ca. 11,5 prosent - sorterer under andre finansielle fordringer.Altså er ca. 25 prosent (5+11+9) av totalformuen plassert i aksjer.
- For lite i aksjer
Holberg legger til grunn at aksjer gir en forventet langsiktig avkastning på åtte prosent. Fond gir syv prosent, forsikringstekniske krav seks prosent, bankinnskudd fire prosent, andre fordringer fire prosent, mens kontanter gir null prosent.Forventet avkastning på norske husholdningers spareportefølje blir dermed ca. fem prosent.Dette er ifølge forvalteren "fordi bare en fjerdedel av finansformuen er plassert i aksjer".