Alt fra PC-er og mobiltelefoner til kameraer og flat-TV-er vil i praksis bli rammet av forbudet, skriver Aftenposten. Alt fra PC-er og mobiltelefoner til kameraer og flat-TV-er vil i praksis bli rammet av forbudet, skriver Aftenposten. - Blir forslaget om forbud som nylig har vært ute på høring en realitet, vil det innebære at en rekke elektroniske produkter vil bli forbudt omsatt i Norge, sier Synnøve Bjerke, administrerende direktør i Elektronikkbransjen.Per Morten Hoff i IKT-Norge peker på at det i dag ikke finnes alternative løsninger som tilfredsstiller forslaget til forbud av miljøgifter.Statens forurensningstilsyn (SFT) stiller seg uforstående til bransjens reaksjoner.- Skulle det vise seg at grenseverdiene er for lave, eller at det ikke finnes gode nok alternativer, ja så må vi selvsagt vurdere endringer, sier Inger Grethe England hos SFT. (©NTB)