- Vi regner med at SFT tar statsrådens forsikring på alvor og at regelverket nå blir harmonisert med reglene i resten av Europa, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge. - Vi regner med at SFT tar statsrådens forsikring på alvor og at regelverket nå blir harmonisert med reglene i resten av Europa, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge. I et intervju med Aftenposten i dag sier Helen Bjørnøy at det vil være utenkelig med tomme butikkhyller av forbrukerelektronikk når nytt regelverk om forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter skal innføres.Hun fortsetter med å berolige bransjen med at regjeringen vil åpne for unntak i regelverket der det ikke finnes miljøvennlige alternativer tilgjengelig. Og hun regner med at SFT vil avdekke behovene for justeringer i forslaget etter en gjennomgang av høringsuttalelsene.- IKT-Norge regner med at SFT nå moderer sitt forslag og gir bransjen unntak på de områder vi har angitt som nødvendige i vårt høringssvar og at det endelige forslaget harmoniseres med EUs regler på området, sier Hoff.