Så langt i år er det registrert en økning på 30 prosent sammenlignet med 2006, og 50 prosent siden 2004. Klagene er rettet både mot håndverkere og entreprenører. Forbrukerrådet setter klageøkningen i sammenheng med de fallende boligprisene. Så langt i år er det registrert en økning på 30 prosent sammenlignet med 2006, og 50 prosent siden 2004. Klagene er rettet både mot håndverkere og entreprenører. Forbrukerrådet setter klageøkningen i sammenheng med de fallende boligprisene. - Det koster å skulle ta en slik krangel. I gode tider når prisene stiger, orker kanskje ikke folk å ta konflikten. Når prisene derimot synker, og man selv har kjøpt på topp, da øker misnøyen, og terskelen for å klage blir lavere, sier Birger Jensen, førstekonsulent i Forbrukerrådet, til NTB.
Tvunget på hotell
En gjenganger i klagebunken er tvist om dagmulkt.- Mange har ikke inngått en avtale om dagmulkt dersom boligen ikke står klar til avtalt tid. Så står man der og har solgt den gamle boligen sin og har ikke en ny å flytte inn i. Mange må da ta inn på hotell eller leie noe midlertidig. Dette er utgifter som ville blitt dekket, dersom man i forkant hadde sikret seg med en avtale om dagmulkt, sier Jensen.En annen klassiker er krangel om hva som egentlig var avtalt vedrørende materialvalg. (©NTB)