Særlig de unge i etableringsfasen begynner å bli mer bekymret for privatøkonomien, etter tolv renteøkninger i løpet av to år, viser Sparebankforeningens forventningsbarometer for august.- Fortsatt ligger det an til en økning i renten, og dermed vil renteutgiftene ta en enda større del av låntakernes disponible inntekt fremover. Det har også vært mye snakk om et svakere boligmarked, sier Hilde E. Johansen, utredningsleder i Sparebankforeningen.- Det er derfor naturlig at varsellampene begynner å blinke både for husholdninger som har høy gjeld og husholdninger som vurderer å ta opp store lån. Mange av disse er unge og nye på boligmarkedet, sier hun.Troen på landets økonomi er også svekket, sammenlignet med forrige måling. Johansen mener uroen i det internasjonale finansmarkedet den siste tiden kan forklare noe av den økte usikkerheten. Hun peker på at det ikke er noe i norsk økonomi som tilsier økt bekymring.- Den økonomiske utviklingen er fortsatt sterk, og næringslivet går godt og rapporterer om fulle ordrebøker. Dermed skulle jobb og inntekt være sikret for de fleste husholdningene fremover, sier hun.Forventningsbarometeret er et samarbeid mellom Sparebankforeningen, Økonomisk Rapport og TNS Gallup. (©NTB)