Ferske tall fra SSB viser at byggekostnadene for boliger steg 0,5 prosent fra juli til august i år. Arbeidskraft- og materialkostnader løftet seg hhv. 0,7 og 0,2 prosent.Kostnadsøkningen var like stor for både eneboliger av tre og boligblokker - det vil si 0,5 prosent.Fra august i fjor til august i år steg byggekostnadene for boliger med 7,9 prosent, mens materialkostnadene økte 11,2 prosent i samme periode.Kostnadene for eneboliger av tre steg 9,0 prosent, og for boliglokker 6,2 prosent. Materialkostnadene steg hhv. 12,3 og 9,3 prosent for de to boligtypene siste året.