Skagen Fondene ser fortsatt "grus" i kredittmarkedene, men dette har ikke rokket ved forvalterens optimisme i forhold til det globale konjunkturforløpet. Skagen Fondene ser fortsatt "grus" i kredittmarkedene, men dette har ikke rokket ved forvalterens optimisme i forhold til det globale konjunkturforløpet. - De tre milliarder menneskene i de globale vekstmarkedene, som fortsatt er nettosparere for å sikre seg en bedre fremtid, tror vi vil veie tyngre enn de 100 millionene i USA, Storbritannia, Spania og Norden som har spekulert i levestandardvekst via kredittbasert eiendomsspekulasjon, skriver forvalteren i sin siste rapport.
Sterk driver tar pause- Få skyer i horisonten
Selskapsoppkjøp basert på tilgang på billige lån har vært en sterk driver de siste årene, men denne vil nå ta en pause, mener Skagen.- Flere globale forbruksavhengige selskaper er under senere tids uro blitt solgt kraftig ned. Det tror vi er en god anledning til å kjøpe. Den marginale forbruksveksten globalt de neste ti årene vil uansett komme der hvor gjeldsetningen nå er lavest, heter det videre.Skagen peker på at spennet mellom risikofrie renter og inntjeningen i selskapene har blitt kraftig utvidet i år.- Som aksjeplukkere er det fortsatt selskapenes inntjening som interesserer oss mest, og her ser vi få skyer i horisonten. Etter de siste 30 års erfaringer er det godt å se at solide selskaper synes å være ett av de minst risikable steder å være for en investor, skriver forvalteren.