Som følge av regjeringens varslede endring av den norske rederibeskatningsordningen med virkning fra 1. januar 2007 vil dette medføre en uventet skattekostnad for Rem Offshore ASA, fremgår det av en børsmelding. Som følge av regjeringens varslede endring av den norske rederibeskatningsordningen med virkning fra 1. januar 2007 vil dette medføre en uventet skattekostnad for Rem Offshore ASA, fremgår det av en børsmelding. Datterselskap av Rem Offshore ASA har vært under ordningen siden 1998, og har vært av den oppfatning av at inntektene ikke ville bli beskattet så lenge selskapet fortsatte å være under ordningen.Ut fra de signaler som har kommet fra regjeringen vil endringer i rederiskatteordningen medføre en økt skattekostnad for Rem Offshore ASA med inntil 314 millioner kroner, tilsvarende inntil åtte kroner per aksje. Dette gir en egenkapitalreduksjon per 30.06.07 fra 46,34 til inntil 34,66 prosent."Dette vil få konsekvenser for selskapet. Investorer reagerer på uforutsigbarheten i norsk beskatning, noe som medfører det blir vanskeligere og dyrere å skaffe egenkapital. Usikkerhet i rammebetingelser og lavere soliditet vil også medføre økte lånekostnader. Summen av alt vil være at det blir en sterk konkurransevridning i forhold til rederier i andre land. Det vil i fremtiden bli vanskeligere å fortsette å fornye flåten da likviditeten må benyttes til å betale skatt, fremfor investering i ny miljøvennlig tonnasje og tryggere arbeidsplasser", skriver selskapet.