De som ikke ønsker innløsning tilbys videre leie regulert med konsumprisindeks og ikke markedspris, går det fram av tomtefesteinstruksen som ble vedtatt i statsråd fredag. De som ikke ønsker innløsning tilbys videre leie regulert med konsumprisindeks og ikke markedspris, går det fram av tomtefesteinstruksen som ble vedtatt i statsråd fredag. Statlig styrte fond og statlige eiendommer vil innrømme innløsning til 30 ganger konsumprisindeksen.Instruksen omfatter boligeiendommer som er festet på statlig grunn gjennom Opplysningsvesenets fond, Statsskog og Statsbygg. (©NTB)